Herbestemmen bestaand vastgoed

Locatie-analyse
Wij voeren voor derden quick-scan-analyse uit zodat de opdrachtgevers kan zien wat stedenbouwkundig mogelijk en haalbaar is. Een doortimmerde begroting laat vervolgens zien of de casus haalbaar is. Binnen twee weken heeft de opdrachtgever een document in handen waarop hij prima kan beslissen of zijn visie op de locatie tot succes kan leiden tegen een uiterst aangenaam tarief.
Locatie-analyse

VincentSpikker voert voor derden quick-scan-analyse's uit, zodat de opdrachtgever kan zien wat stedenbouwkundig mogelijk en haalbaar is op de betreffende locatie. Een doortimmerde begroting laat vervolgens zien of de casus financieel haalbaar is. Binnen twee weken heeft de opdrachtgever een document in handen waarop hij goed kan beslissen of zijn visie op de locatie tot succes kan leiden tegen een uiterst aangenaam tarief.
 

Monumenten

De rijksoverheid heeft monumentaal vastgoed hoog in het vaandel staan. Ze zorgt ervoor dat monumenteigenaren door middel van diverse subsidieregelingen en fiscale voordelen in staat worden gesteld hun monument te onderhouden en in gebruik te houden.

De meest duurzame vorm van vastgoedontwikkeling in de ogen van VincentSpikker is het herbestemmen van monumentale leegstaande panden. Rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en beschermde stadsgezichten zijn de ruggengraat van de Nederlandse plaatsen en steden. Het is voor een eigenaar van een monument niet altijd even makkelijk om voor haar bezit een passende nieuwe functie en gebruiker te vinden als de bestaande functie niet langer uitgeput kan worden.

VincentSpikker biedt hiervoor de oplossing. Door onze gedegen kennis van de vastgoedwereld en onze conceptuele ontwikkelcapaciteit bieden we samen met onze netwerkpartners voor eigenaren van monumentale panden conceptuele oplossingen aan. We organiseren een compleet haalbaarheidsonderzoek naar succesvolle, duurzame herbestemming van monumenten. En verzorgen daarbij ook een belangrijk deel van de financiering van het onderzoek door voor de monumenteigenaar een subsidie aan te vragen.
 

Concepten

De afnemende vraag naar vastgoed in de laatste jaren heeft een enorme druk op de vastgoedmarkt gezet. Daar waar voor de crises om locaties door ontwikkelaars werd gestreden is het heden ten dage voor de meeste grondeigenaren lastig om een partij te vinden die de locatie af wil nemen. Om grond- en opstaleigenaren die willen vervreemden te helpen, stelt VincentSpikker met plezier onze conceptuele kennis ter beschikking. VincentSpikker weet uit ervaring dat het verkopen van een locatie met een concept of idee eenvoudiger en sneller gaat.

VincentSpikker organiseerd een compleet haalbaarheidsonderzoek naar succesvolle, conceptuele (her-)bestemming van de locatie.

Dat onderzoek bestaat uit:
Fase 1: Status Quo
Fase 2: Expertsmeeting
Fase 3: Van locatie naar concepten
Fase 4: Uitwerking van het concept
Fase 5: Eindpresentatie